September 2023: Preventieve groepstraining voor kinderen van gescheiden ouders

Aanmelden kan tot 12 september 2023. 

Kinderen hebben intens verdriet als ouders uit elkaar gaan. De angst om alleen gelaten te worden, de hoop op een verzoening tussen de ouders, heimwee naar hoe de situatie eerst was, boosheid, schuldgevoelens en misvattingen komen veel voor. De training is bedoeld om kinderen beter om te laten gaan met veranderingen tijdens en na de scheiding en richt zich op het verbeteren van de mentale weerbaarheid van kinderen. Hieraan besteedt Dappere Dino’s en Stoere Schildpadden bewust en op een speelse manier aandacht. De twee meest belangrijke doelstellingen van Dappere Dino’s en Stoere Schildpadden zijn:

  • Het ervaren van steun van leeftijdgenootjes die hetzelfde meemaken om zo de spanning van de scheiding te verminderen.
  • Het leren van vaardigheden in probleem oplossen zodat kinderen beter om kunnen gaan met gevoelens na de scheiding.


De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 45 minuten.

Ouders worden geïnformeerd tijdens de individuele intake en betrokken bij het programma; op een facultatieve groepsbijeenkomst; middels nieuwsbrieven en bij de individuele eindevaluatie. Er kunnen bij de Dappere Dino's maximaal 7 kinderen en bij de Stoere Schildpadden maximaal 6 kinderen deelnemen.

Als er meer aanmeldingen zijn kom je op een wachtlijst voor een volgende training.

De training wordt gegeven door twee gecertificeerde trainers van SMWO en Emergispreventie

Het programma is niet bedoeld voor kinderen met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen omdat zij meer gebaat kunnen zijn bij een individuele training.

  • VOOR WIE: Kinderen van 4 t/m 6 jaar en 6 t/m 8 jaar uit de Oosterschelde regio van wie de ouders gescheiden zijn.
  • WAAR : Buurthuis “de Pit” in Goes, Appelstraat 2a
  • WANNEER: Iedere dinsdagmiddag in de periode van 26 september t/m 12 december 2023.

15.00 – 15.45 uur voor 4-6 jaar
16.00 – 16.45 uur voor 6-8 jaar
(17 en 24 oktober niet i.v.m.
herfstvakantie).

Deelname is gratis en aanmelden kan t/m 12 september 2023 via onderstaand mailadres: vantwestende@emergispreventie.nl
Oostmolenweg 89, 4481 PM, Kloetinge Tel 06-27150223