Samenwerking met professionele partners

De professionals in het CJG-team werken nauw samen met verschillende partners en organisaties op het gebied van zorg en welzijn. Dit zijn onder andere de jeugdarts en -verpleegkundige, maatschappelijk werkers, psychologen, gezinsmanagers, jeugdhulpverleners en huisartsen. Door deze samenwerking kunnen we, met jouw toestemming, afstemmen en samenwerken om zo de juiste ondersteuning in te zetten. 

Een ander voorbeeld van samenwerking met professionele partners zie je terug in de ‘lokale coalitie Kansrijke Start Borsele’. Binnen deze coalitie werken we samen aan gelijke kansen op een gezonde en veilige start voor alle kinderen in de gemeente Borsele. Dit doen we samen met partners uit het medisch en sociaal domein. Waar de coalitie zich nog meer voor inzet ziet u in onderstaande infographic. Een PDF versie van de infographic kunt u opvragen via cjg@borsele.nl

Borsele-Infographic Kansrijke Start