Najaar 2023: Training "Een held met je geld"

Na je 18e jaar krijg je een eigen inkomen en moet je veel dingen zelf gaan betalen. Als je op jezelf woont komt er nog meer bij kijken. Goed met geld omgaan, betekent dat je uitkomt met het loon of de uitkering die je elke maand krijgt. Het is belangrijk dat elke maand alle vaste lasten worden betaald. Wat overblijft, kan besteed worden aan boodschappen, kleding en veel meer. Ook is het handig om te sparen om in de toekomst iets groots te kunnen kopen.

In de training leer je hoe je kunt rondkomen met je geld, krijg je overzicht over je inkomsten en uitgaven, leer je omgaan met je post en met reclames. En je leert welke toeslagen er zijn en welke verzekeringen je moet hebben.

We gaan aan de slag met de volgende onderwerpen:

  • rondkomen met het leefgeld;
  • overzicht krijgen over inkomsten en uitgaven;
  • omgaan met post;
  • omgaan met reclames;
  • toeslagen, kwijtschelding en verzekeringen.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor (jong)volwassenen met een achtergrond in het speciaal onderwijs of vanwege andere redenen baat hebben bij laag tempo, makkelijk taalgebruik en herhaling.

Praktische informatie

Indien hulpverlening noodzakelijk is, maar er geen groep start binnen afzienbare tijd, vragen we u om wel aan te melden zodat we kunnen meekijken naar de mogelijkheden voor individuele ondersteuning.

De training start bij voldoende deelnemers.

Vragen of meer informatie

Voor meer informatie of om aan te melden kijk op de website van SMWO(link is extern) of 0113-277111.