Maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus

Vanaf 15 december 2020 is Nederland in lockdown. Naleving van de belangrijkste basisregels is daarom belangrijker dan ooit. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Borsele volgt deze lijn. Om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan en om de veiligheid van onze medewerkers, ketenpartners en cliënten zoveel mogelijk te bewaken hebben we een aantal maatregelen moeten treffen:

  • We blijven bereikbaar via de e-mail en telefonisch
  • (Geplande) huisbezoeken/client contacten zullen telefonisch/digitaal plaatsvinden
  • Alleen in situaties waar het niet anders kan (bijvoorbeeld crisis of spoed) maken we de overweging face-to-face contact te hebben met cliënten
  • Daar waar sprake is van gezondheidsklachten van cliënten, dan wel dat er geen informatie beschikbaar is van gezondheidsklachten, zal altijd een afweging gemaakt worden op basis van RIVM richtlijnen en veiligheid medewerkers CJG

Bent u nog niet bekend met het CJG, maar heeft u toch behoefte aan contact? Bijvoorbeeld wanneer de spanningen thuis oplopen? Neem dan contact met ons op.

U kunt het CJG op werkdagen als volgt bereiken:
Stuur een e-mail naar cjg@borsele.nl 
Neem telefonisch contact met ons op tussen 08.30-12.00 via 0113-238315

Meer informatie over het coronavirus
De meest actuele informatie van de overheid leest u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. U kunt ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). 

 

Tips voor ouders gedurende de coronamaatregelen

Handige tips kunt u vinden via deze link op onze website.