Lokale coalitie Kansrijke Start Borsele

Lokale coalitie Kansrijke Start Borsele

Gelijke kansen op een gezonde en veilige start voor alle kinderen in de gemeente Borsele

Landelijk actieprogramma Kansrijke Start

In 2018 lanceerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het actieprogramma Kansrijke Start. Dit actieprogramma heeft tot doel om meer kinderen een kansrijke start te geven.  Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven. De eerste 1.000 dagen zijn cruciaal voor een kans op een goede toekomst. Door vroegtijdig te signaleren en passende ondersteuning te bieden dragen we bij aan een zo kansrijk mogelijke start voor ieder kind. Kijk ook op de website van de gemeente Borsele "Iedereen is gebaat bij een Kansrijke Start". Voor meer informatie over het landelijk actieprogramma Kansrijke Start zie: Kansrijke Start en Kansrijke start Borsele 

Lokale coalitie Kansrijke Start Borsele

Ook de gemeente Borsele onderschrijft het belang van een goede start. Samen met partners uit het medisch en sociaal domein hebben we de lokale coalitie Kansrijke Start Borsele gevormd. De samenwerkingspartners in deze coalitie werken nauw samen. Samen zetten we ons in om ouders passende ondersteuning te bieden, zodat zij goed voorbereid zijn op het ouderschap. We bieden extra ondersteuning aan ouders in een (mogelijk) kwetsbare positie. Waar de coalitie zich nog meer voor inzet, ziet u in onderstaande infographic.

Heeft u vragen over de lokale coalitie Kansrijke Start? Neem dan contact op met het CJG via cjg@borsele.nl of via 0113-238315.