Alle onderwerpen

Leerplicht

Kinderen van 5 tot en met 18 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat ze de basisschool moeten afmaken en vervolgens een opleiding moeten volgen tot de startkwalificatie is behaald.

Ongeoorloofd schoolverzuim is strafbaar

Je bent verplicht om je kind naar school te laten gaan. Je mag je kind niet zomaar thuishouden. Ongeoorloofd schoolverzuim is strafbaar. Meer informatie over leerplicht lees je op Rijksoverheid.nl.

Vrijstelling tot 6 jaar

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 zijn. Als het hele schoolprogramma nog te veel is voor je kind van 4 of 5 jaar kun je beroep doen op vrijstelling van schoolbezoek. Je kind wordt bij goedkeuring maximaal vijf uur per week vrijgesteld van schoolbezoek. Praat hierover met de directeur van de school.

Vrijstelling tot inschrijving

Vrijstelling tot inschrijving is mogelijk wanneer je kind niet naar school kan door psychische of lichamelijke ongeschiktheid. Neem hiervoor contact op met de leerplichtambtenaar in je gemeente.

Geoorloofd verzuim

Vrijstelling van schoolbezoek is mogelijk als je kind bijvoorbeeld ziek is, of bij belangrijke gebeurtenissen, zoals een huwelijk of een begrafenis. In de schoolgids van de school van je kind staat hoe je je kind ziek kunt melden of hoe je vrijstelling kunt aanvragen. Kijk voor meer informatie op Oudersonderwijs.nl.

 

Goedgekeurde informatie!

Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.