21 mei 2024: Cursus Psychische Problemen in uw Omgeving

In de cursus 'Psychische problemen in uw omgeving' krijgt u handvatten aangereikt om hiermee om te gaan. 

Voor wie? 

De cursus 'Psychische problemen in uw omgeving' is bedoeld voor naasten van iemand met psychische en/of verslavingsproblemen. Bijvoorbeeld voor partners, ouders/verzorgers, vrienden, kennissen of buren. De cursus is niet stoornis specifiek. Dit betekent dat naastbetrokkenen van mensen met diverse psychische klachten bij elkaar in één groep zitten. U bent ook welkom als u naaste bent van iemand met verslavingsproblematiek. Hoe verlopen de bijeenkomsten? In de cursus 'Pyschische problemen in uw omgeving' krijgt u informatie over verschillende ziektebeelden. Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan bod: 

  • Hoe ga ik om met moeilijk gedrag? 
  • Hoe kan ik overbelasting bij mezelf voorkomen? 
  • Hoe organiseer ik steun voor mijzelf? 
  • Hoe voorkom ik dat situaties (verder) uit de hand lopen? 
  • Hoe kan ik mijn eigen leven blijven leiden? 
  • Hoe ga ik om met de hulpverlening? 

U bent ouder, partner, familielid of vriend van iemand met psychische problemen. Dit is ingrijpend voor de betrokkene zelf maar zeker ook voor u en andere mensen in hun directe omgeving. Als u langdurg zorgt voor iemand met psychische en/of verslavingsproblemen, kunt u het gevoel krijgen dat u er alleen voor staat. Ongewild heeft u misschien steeds minder contact met vrienden en kennissen. Soms vanwege het gedarg van de naaste, soms omdat u onvoldoende tijd en energie over heeft. Het leren van elkaar en het vinden van steun bij lotgenoten neemt een belangrijke plaats in. 

De groep bestaat uit maximaal twaalf deelnemers en wordt begeleid door preventiewerkers van Emergis preventie. 

Waar en wanneer? 

De cursus bestaat uit negen bijeenkomsten van twee uur en vindt plaats in verschillende regio's. U kunt zich het hele jaar door aanmelden en vervolgens krijgt u bericht wanneer de cursus start. De cursus vindt meestal in de avonduren plaats. De kosten van de cursus wordt gefinancierd door alle gemeentes in Zeeland. Dit betekent dat er voor u, behalve eventuele reiskosten, geen verdere kosten aan verbonden zijn. 

Privacy, dossiers en klachten Emergis preventie hanteert een privacyreglement en een klachtenregeling. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de medewerkers van Emergis preventie. Voor deze cursus geldt dat er geen dossiervorming is. 

Meer informatie

Informatie en aanmelding Bent u geïnteresseerd in de cursus? Dan kunt u voor meer informatie en aanmelding contact met ons opnemen via het telefoonnummer 0113 26 71 43 of het mailadres info@emergispreventie.nl