1 t/m 7 juni: Week van de jonge Mantelzorger

Van 1 tot 7 juni 2023 is het de Week van de Jonge Mantelzorger. Ieder jaar besteden we tijdens deze week extra aandacht voor jongeren die opgroeien met een hulpbehoevende in hun omgeving. Zij verlenen zorg binnen hun familie, hebben extra zorgen of missen zelf zorg en aandacht, doordat iemand in hun directe omgeving een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid, verslaving en/of taalachterstand heeft. Jonge Mantelzorgers helpen bijvoorbeeld mee in de fysieke zorg, hebben extra huishoudtaken en helpen met het regelen van de zorg. Daarnaast maken zij zich op jonge leeftijd ook meer zorgen dan leeftijdsgenoten en missen ze zelf soms de nodige zorg en aandacht, omdat de aandacht binnen het gezin vaak naar de hulpbehoevende gaat.  Voor de jonge mantelzorgers zijn hun zorgen vaak zo vanzelfsprekend dat ze zelf niet eens beseffen dat ze mantelzorger zijn. De impact op het leven van een jongere is vaak erg groot. Toch is het ook voor professionals vaak nog lastig om de signalen van een jonge mantelzorger te herkennen. 

Ben jij, of ken jij een jonge mantelzorger? Kijk voor meer informatie op de website van De Week van de Jonge Mantelzorger of kijk eens op de website van het Vrijwilligershuis Borsele.